menutest  
 


     เกี่ยวกับเรา
  ประวัติบริษัท    

         บริษัท อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ อะคิเทค จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคล ดำเนินกิจการในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน หรือ อาคารมาเป็นเวลานานเข้าสู่ปีที่ 9 ในการดำเนินการ มีผลงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายและผลกำไรต่อเนื่องเรื่อยมา

         บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในการติดตั้งเครื่องมือ, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอื่นๆ  ในสถานที่ราชการ สำนักงาน อาคารไฮเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ และอาคารต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  ด้วยปณิธาณจากนโยบายของบริษัทฯ, ผู้บริหาร และทีมงานมืออาชีพ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ผนวกกับผลงานคุณภาพที่โดดเด่น สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าอย่างตรงจุดและทุกสาขา ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ และต่างประเทศ


  วัตถุประสงค์    


        บริษัท อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ อะคิเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย รับปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) และติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่ (Access Control) คุณภาพสูง ทนทาน ได้รับการรับรองจากต่างประเทศทั่วโลก เป็นสินค้าที่สถานที่สำคัญทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงการฝึกอบรมและสอนการใช้งานของระบบที่ติดตั้งกับทางโครงการ (Training) การบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบรายปี (Service & Maintenance Contract)


  วิสัยทัศน์  

       บริษัท อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ อะคิเทค จำกัด เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์และบุคลากรสำหรับระบบ Life safety&Security  ตลอดจนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคู่ค้า, หน่วยงานราชการ, หน่วยงานต่างๆ และรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรจัดการด้านความพร้อมทั้งบุคลากร คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


  ภารกิจของบริษัท    


        ให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจในงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล มีการควบคุมการทำงานให้มีคุณภาพ, มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ ลูกค้า องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นบุคคลสำคัญของบริษัทฯ สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้และทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ

 
 
 
 
  Untitled Document Integrate Security Architect Co.,Ltd.(ISA)                                                                                                              2011 copyright. Integrate Security Architect Co.,Ltd.
52/13 Moo 13  Krugthepgreetha 15, Krugthepgreetha RD, Sapansoong, Bangkok 10250
Tel : (662) 736-2080-3, Fax : (662) 736-0494, e-mail : sale@isecurity.co.th
Free counter and web stats